Grafologia we Wrocławiu

Każdy z nas ma niepowtarzalny charakter pisma, w którym wyrażają się indywidualne, wyróżniające nas na tle innych cechy graficzne. Dzięki analizie tych cech próbkę tekstu poddaje się ekspertyzie grafologicznej. Przebiegać może zarówno w obszarze identyfikacji pisma, jak i badań psychografologicznych.

Czym jest grafologia?

Grafologia jest dziedziną z pogranicza kryminologii i psychologii. Za jej pomocą zbadać możemy np. autentyczność danego pisma czy podpisu, zgodność pisma z oryginałem. Mamy również możliwość ustalić powiązania między charakterem pisma a osobowością. Co dzięki temu zyskujemy? Jest to szansa na wykluczenie danej osoby z kręgu podejrzanych czy przeciwnie – potwierdzenie jej związku ze sprawą. Cechy charakterystyczne sposobu pisania każdego człowieka porównać można do kodu DNA, który jest unikalny i niepowtarzalny. Podobnie jest z pismem – każdy z nas ma je silnie zindywidualizowane. Jak to wygląda w praktyce? Oto przykłady uwarunkowań osobowościowych:
● siła nacisku:
     o duża – mówi o zaangażowaniu lub spięciu, które może świadczyć o braku odporności danej osoby na krytykę
     o mała – charakteryzuje osoby raczej wrażliwe i empatyczne
● tempo pisania:
     o niskie – świadczy o zorganizowaniu, charakteryzuje osoby opanowane
     o wysokie – mówi o braku cierpliwości, nerwowości, charakteryzuje osoby nielubiące się spóźniać lub mało zorganizowane
● charakter podpisu:
     o czytelny – charakterystyczny dla osób pewnych siebie
     o nieczytelny – charakterystyczny dla osób niepewnych, nieśmiałych lub skrytych

Warto pamiętać o tym, że przytoczone powyżej przykłady nie są jednoznacznie diagnostyczne. Jest to tylko pewna poszlaka, która pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków dopiero po zebraniu większej ilości uzupełniających się danych.

Usługi grafologiczne w agencjach detektywistycznych

Agencje oferują usługi grafologiczne w zakresie określania zgodności podpisów czy badań porównawczych dotyczących pisma, ale także identyfikacji osób piszących anonimy. Wymienione usługi dotyczą obszaru grafologii. Natomiast w obszarze badań psychografologicznych dotyczą działań, takich jak opisy charakterologiczne osobowości na podstawie charakteru pisma. Jeżeli mowa o identyfikacji pisma pamiętaj, że niezbędne jest dostarczenie materiału oryginalnego polegającego na ekspertyzie, jak również materiału porównawczego, a więc próbki pisma osoby, której dotyczy ekspertyza.

Poszukujesz usług grafologicznych we Wrocławiu, a zależy Ci na dyskrecji i profesjonalizmie? Skontaktuj się z nami!